Cele projektu

 

Cele projektu                                                                                          

Podstawowym celem projektu METEO-RISK - System numerycznego prognozowania pogody i przewidywania zagrożeń meteorologicznych jest zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i usprawnienie systemu przewidywania zagrożeń i zdarzeń niebezpiecznych o charakterze meteorologicznym.

Wynikają stąd następujące cele szczegółowe Projektu:

  • Poprawa jakości prognoz numerycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) poprzez implementację modeli prognozowania numerycznego pogody o wysokiej rozdzielczości przestrzennej (rzędu 2,8 km) oraz o charakterze probabilistycznym;
  • Stworzenie możliwości efektywnej interpretacji wyników prognoz przez użytkowników oraz poprawa kontroli jakości prognoz;
  • Uruchomienie infrastruktury platformy informatycznej a w szczególności zakup systemu komputerowego o odpowiednio dużej mocy obliczeniowej i specjalistycznego oprogramowania;
  • Rozwinięcie infrastruktury pomiarowo-prognostycznej wspomagającej prognozowanie numeryczne z której informacje będą asymilowane do modeli prognozowania numerycznego pogody;
  • Stworzenie szczegółowego zasobu danych i informacji meteorologicznych, który w dalszej perspektywie umożliwi wdrożenie procedury asymilacji danych z istniejącego w IMGW-PIB systemu radarów pogodowych i satelitów meteorologicznych, pozwalających na możliwie pełne analizowanie skali zagrożeń naturalnych i adekwatne planowanie działań ratowniczych;
  • Wykorzystanie technologii mobilnych w walce z zdarzeniami niebezpiecznymi o charakterze meteorologicznym i planowanie działań ratowniczych;
  • Budowa oraz uruchomienie wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarzadzania ciągłości działania platformy teleinformatycznej METEO-RISK.

Instytucje finansujące