Aktualny stan realizacji

 

I etap projektu METEO-RISK został zrealizowany w okresie od 1 października 2011 r. do 31 maja 2014 r., czyli okres jego realizacji objął 32 miesiące. W ramach I etapu projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

  • Zakup i uruchomienie infrastruktury platformy informatycznej systemu METEO-RISK
  • Implementacja modeli prognozowania numerycznego o wysokiej rozdzielczości  przestrzennej oraz o charakterze probablistycznym wraz z opracowanymi metodologiami.

W chwili obecnej realizowany jest II etap projektu METEO-RISK , obejmujący m.in

  • Rozwój sieci urządzeń pomiarowych z których dane będą asymilowane do modeli prognozowania numerycznego pogody;
  • Rozwój infrastruktury teleinformatycznej systemu METEO-RISK;
  • Opracowanie i wdrożenie narzędzi efektywnej interpretacji wyników modelu COSMO;
  • Zintegrowany System Informatyczny zarządzania ciągłością działania platformy METEO-RISK

II etap projektu METEO-RISK zostanie zrealizowany do 30 września 2015 r.